Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Bidrag till handikapp- & pensionärsfören


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar

Syfte:
Intresseförening som driver frågan om ökad gemenskap och större trivsel för människor med funktionshinder och för pensionärer.

Villkor:
Föreningen uppfyller villkoren i de allmänna bestämmelserna och lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och en anmälan till föreningsregistret.

För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag till de medlemmar, som är mantalsskrivna i Tanums kommun.

För handikappföreningar får som medlem endast räknas personer med funktionshinder samt familjemedlem till medlem, under förutsättning att även denne betalar en medlemsavgift.
Kommunalt föreningsbidrag kan utgå som
  1. Grundbidrag
  2. Lokalbidrag
  3. Verksamhetsbidrag HSO
  4. Lokalt aktivitetsbidrag för handikappföreninga
Grundbidrag
Bidraget är grundat på antal medlemmar.

Bidrag:
  • 10 - 50 medlemmar 3 000 kronor
  • 51 - medlemmar 20 kronor/medlem

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)).