×
Information
Här finner du system för ansökningar av bidrag.
Behöver du lösen?
För att få ett lösen kontaktar du Camilla Bratt på 0525-183 37
Lösen krävs för att er förening skall kunna göra ansökningar via detta system.
Bidrag till ungdomsföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Syfte - Grundbidraget avser att stödja basarbetet inom föreningen. - Villkor - Föreningen uppfyller de allmänna villkoren oc...

Anläggnings- & lokalbidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Syfte: - Bidrag utgår för täckning av kostnader för egen eller hyrd anläggning/lokal där föreningens ungdomsverksamhet bedriv...

Ledarutbildningsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Syfte: - Bidraget skall ge föreningarna möjlighet till utbildning av blivande ledare och fortbildning av aktiva ledare. - Vil...

Lokalt aktivitetsstöd (2024)

Ansök senast: 25/2 och 25/8

Syfte: - Lokalt aktivitetsbidrag avser att stimulera föreningens aktiviteter bland barn och ungdomar - 7-25 år och är anpassa...

Bidrag enligt avtal (2024)

Ansök senast: 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Regler för "avtalsföreningar" - För kommunens föreningar med "större" anläggningar/ lokaler träffas särskilt avtal med barn- ...

Bidrag till vuxenföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Syfte: - Kommunalt bidrag utgår till Samhällsföreningar, Hembygdsföreningar, Kulturföreningar m.fl. som bedriver en utåtrikta...

Bidrag till handikapp- & pensionärsfören
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Syfte: - Intresseförening som driver frågan om ökad gemenskap och större trivsel för människor med funktionshinder och för pe...

Lokalbidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Lokalbidrag - Bidraget utgår med högst 70 % täckning av kostnader för hyrd lokal där regelbunden föreningsverksamhet pågår. -...

Lokalt aktivitetsstöd (2024)

Ansök senast: 25/2 och 25/8

- Lokalt aktivitetsbidrag utgår till handikappföreningar efter samma regler som "förening med verksamhet för barn och unga".

Verksamhetsbidrag HSO (2024)

Ansök senast: 30/3

Särskilt bidrag för Funktionsrätt Sverige - Funktionsrätt Sverige kan årligen söka verksamhetsbidrag till sin övergripande ve...

Bidrag till samlingslokalföreningar
Grund- & lokalytebidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Syfte: - Att bibehålla naturliga mötesplatser i hela kommunen. - Villkor: - Lokalen ska ägas, arrenderas eller hyras av ide...

Bidrag
Arrangörsbidrag (2024)

Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)

Syfte: - Arrangörsbidraget avser att ge möjlighet för ideella arrangörer inom kommunen att anordna arrangemang/aktiviteter oc...

Bidrag till investeringar och övrigt (2024)

Ansök senast: 30/10

Syfte: - Att ge föreningar möjlighet att söka bidrag som inte ryms i föreningsbidragsnormerna i övrigt. - Villkor: - Ansökan...

Lönebidrag (2024)

Ansök senast: Alla nya bidrag under 2023 söks senast 30/3

Följande riktlinjer gäller för beviljande av lönebidrag. - Förening i behov av lönebidragsanställd skall först ha undersök...

Startbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Syfte: - Bidraget avser att stödja nystartad förening eller förening som legat nere under minst tre år. - Villkor: - Föreni...

Bidrag till studieförbund
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 30/4

Grundbidrag - Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund eller studieförbu...

Kulturbidrag (2024)

Ansök senast: 30/4

Kulturbidrag - Ett kulturbidrag som motsvarar 10 % av tillgängligt anslag och som vänder sig till deltagare i kulturprogram/k...

Förstärkningsbidrag (2024)

Ansök senast: 30/4

Förstärkningsbidrag - Ett förstärkningsbidrag som motsvarar 15 % av tillgängligt anslag och som vänder sig till deltagare med...

Verksamhetsrelaterat bidrag (2024)

Ansök senast: 30/4

Verksamhetsrelaterat bidrag - Ett verksamhetsrelaterat bidrag som motsvarar 25 % av tillgängligt anslag. Detta bidrag beräkna...

Återstartatbidrag (2024)

Additional information is missing

Kulturstöd
Särskilt kulturstöd (2024)

Ansök senast: 30/4

Additional information is missing