Skriv ut

Återstartatbidrag (2024)

Bidrag till studieförbund


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in