Skriv ut

Anläggnings- & lokalbidrag (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Redovisning, Drog- och alkoholpolicy

Syfte:
Bidrag utgår för täckning av kostnader för egen eller hyrd anläggning/lokal där föreningens ungdomsverksamhet bedrivs.

Villkor:
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Bidraget utbetalas till förening med egen eller hyrd anläggning/lokal efter redovisning av faktiska kostnader för hyra, el, värme, vatten, renhållning, försäkringar och räntekostnader, som avser föregående verksamhetsårs anläggnings- och lokalkostnader.

För nyinvestering i anläggning/lokal eller hyrning av ny lokal inkl större underhåll, som kan påverka föreningens kostnader på något sätt, skall föreningen inhämta barn- och utbildningsnämndens godkännande, före kontraktsskrivning eller investeringens genomförande, för att bidrag skall kunna utgå.

Bidrag kan inte sökas för kommunala lokaler med redan subventionerad hyra.

Bidrag:
Anläggnings- och lokalbidrag utgår med högst 70 % av redovisade och godkända kostnader, i relation till föreningens ungdomsverksamhet.

Ansökan sker på blankett "förening med verksamhet för barn & unga" senast 31 mars eller 30 september.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)).