Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Bidrag till studieförbund


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Verksamhetsplan

Grundbidrag

Kommunalt bidrag utgår till avdelning som tillhör av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund eller studieförbundet SISU Idrottsutbildarna och har verksamhet inom Tanums Kommun. Studieförbundet skall ha självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller i västra götalandsregionen.

Ett grundbidrag som motsvarar 50 % av tillgängligt anslag. Bidraget fördelas efter respektive studieförbunds relativa andel av kommunens totala anslag föregående år.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/4).