Skriv ut

Grund- & lokalytebidrag (2024)

Bidrag till samlingslokalföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse

Syfte:
Att bibehålla naturliga mötesplatser i hela kommunen.

Villkor:
Lokalen ska ägas, arrenderas eller hyras av ideell förening (ex. bygdegårdar, hembygdsgårdar) samt vara öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsaktivitet eller annan verksamhet.

Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser. Bifoga verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och anmälan till föreningsregistret.

Undantag:
Andelsföreningar är undantaget från kravet på medlemsavgift och antal medlemmar.

Bidrag:
  1. Årligt grundbidrag med 15 000 kronor

  2. Lokalytebidraget är 35 kronor per kvadratmeter för samlingslokalutrymme som utnyttjas i verksamheten.
Ansökan sker på blankett "Samlingslokalföreningar" senast den 31 mars eller 30 september.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)).