Skriv ut

Lokalt aktivitetsstöd (2024)

Bidrag till handikapp- & pensionärsfören


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Redovisning


Lokalt aktivitetsbidrag utgår till handikappföreningar efter samma regler som "förening med verksamhet för barn och unga".

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25/2 och 25/8).