Skriv ut

Lokalbidrag (2024)

Bidrag till handikapp- & pensionärsfören


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar

Lokalbidrag
Bidraget utgår med högst 70 % täckning av kostnader för hyrd lokal där regelbunden föreningsverksamhet pågår.

  1. Vid hyra av ny lokal skall hyreskontraktet vara godkänt av barn- och utbildningsnämnden för att hyresbidrag skall utgå.
  2. För föreningar vars verksamhetsområde omfattar flera kommuner, utgår endast bidrag proportionellt i förhållande till antalet bidragsberättigade medlemmar från Tanums kommun.
  3. Hyresbidrag utgår inte för lokaler som används för verksamhet som är av kommersiell art.
Ansökan sker på blankett "Handikapp- & pensionärsförening" senast den 31 mars eller 30 september.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)).