Väderöarnas Båtsällskap

Latest update: 3/27/2023
General
Väderöarnas Båtsällskap Create contactcard (vcf-file) for Väderöarnas Båtsällskap
Address Skolvägen 5, 457 45, Hamburgsund
Telefon hem 0525-336 04
Telefon arbete
Mobile 070-489 01 76
Email info@vaderoarnasbatsallskap.se
Homepage www.vaderobatsallskap.se
Other information
Founded 1972
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Båt, Samlingslokal
Summary Väderöarnas Båtsällskap bildades 1972 i Hamburgsund och är en sammanslutning av och för båt – och skärgårdsintresserade. Klubben är en av västkustens största och har idag drygt 400 medlemmar samt ingår i ett rikstäckande nätverk och tillhör Svenska Båtunionen.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister, kontakta Camilla Bratt på 0525-18337.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.29