×
Information
Här finner du system för ansökningar av bidrag.
Behöver du lösen?
För att få ett lösen kontaktar du Anna-Karin Sagvall på 0525-183 37
Lösen krävs för att er förening skall kunna göra ansökningar via detta system.
Bidrag till ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Anläggnings- & lokalbidrag (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Ledarutbildningsbidrag (2019) 
Löpande
Lokalt aktivitetsstöd (2019) 
25/2 och 25/8
Bidrag enligt avtal (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag till vuxenföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag till handikapp- & pensionärsfören
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Lokalbidrag (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Lokalt aktivitetsstöd (2019) 
25/2 och 25/8
Verksamhetsbidrag HSO (2019) 
31/3
Bidrag till samlingslokalföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Grund- & lokalytebidrag (2019) 
31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Arrangörsbidrag (2019) 
30/4 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag till investeringar och övrigt (2019) 
30/9
Lönebidrag (2019) 
Löpande
Startbidrag (2019) 
Löpande
Bidrag till studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Grundbidrag (2019) 
30/4
Kulturbidrag (2019) 
30/4
Förstärkningsbidrag (2019) 
30/4
Verksamhetsrelaterat bidrag (2019) 
30/4