×
Information
Här finner du system för ansökningar av bidrag.
Behöver du lösen?
För att få ett lösen kontaktar du Linda Börjesson på 0525-183 37
Lösen krävs för att er förening skall kunna göra ansökningar via detta system.
Bidrag till ungdomsföreningar Ansökan senast Ansökan
Grundbidrag (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Anläggnings- & lokalbidrag (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Ledarutbildningsbidrag (2021) Löpande
Lokalt aktivitetsstöd (2021) 25/2 och 25/8
Bidrag enligt avtal (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag till vuxenföreningar Ansökan senast Ansökan
Grundbidrag (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag till handikapp- & pensionärsfören Ansökan senast Ansökan
Grundbidrag (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Lokalbidrag (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Lokalt aktivitetsstöd (2020) 25/2 och 25/8
Lokalt aktivitetsstöd (2021) 25/2 och 25/8
Verksamhetsbidrag HSO (2021) 31/3
Bidrag till samlingslokalföreningar Ansökan senast Ansökan
Grund- & lokalytebidrag (2021) 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag Ansökan senast Ansökan
Arrangörsbidrag (2021) 30/4 alt. 30/9 (för brutet år)
Bidrag till investeringar och övrigt (2021) 30/9
Lönebidrag (2021) Löpande
Startbidrag (2021) Löpande
Bidrag till studieförbund Ansökan senast Ansökan
Grundbidrag (2021) 30/4
Kulturbidrag (2021) 30/4
Förstärkningsbidrag (2021) 30/4
Verksamhetsrelaterat bidrag (2021) 30/4