Långekärrs fritidsförening

Latest update: 3/28/2024
General
Långekärrs fritidsförening Create contactcard (vcf-file) for Långekärrs fritidsförening
Christina Sjödin
Address Björkvägen 6, 17664, Järfälla
Telefon hem
Telefon arbete
Mobile 0761775880
Email sjodinchristina61@gmail.com
Homepage http://www.lkfritid.se
Other information
Founded 1964
Financial year begins (MMDD) 0715
National organisation
Activity Hembygd, Saknas, Samhälle
Summary Föreningens främsta ändamål är att sköta och
underhålla den allmänna badplatsen vid Fliseberget utifrån de avtal som träffats mellan
föreningen och Tanums kommun samt berörda markägare. Ändamålet är även att anordna
trivselbefrämjande aktiviteter utifrån ett hälsobefrämjande och drogfritt förhållningssätt för
alla medlemmar. Föreningen organiserar aktiviteter riktade mot barn och unga. Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden samt arbetar utifrån
demokratiska principer.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister, kontakta Camilla Bratt på 0525-18337.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.29