DHB Västra Döva, hörselsk & språkst barn

Latest update: 3/2/2023
General
DHB Västra Döva, hörselsk & språkst barn Create contactcard (vcf-file) for DHB Västra Döva, hörselsk & språkst barn
Address Storgatan 7, 462 36, Vänersborg
Telefon hem 0521-696 10
Telefon arbete
Mobile 0761-636311
Email info@dhbvastra.se
Homepage www.dhb.se/vastra
Other information
Founded 1949
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Handikapp
Summary DHB Västra vänder sig till familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning och barn med ytterligare tilläggshandikapp. Inom målgruppen förekommer olika grader och varianter av funktionsnedsättning så som autism, ADHD, down syndrom, rörelsehinder, asperger, utvecklingsstörning m.fl. Kommunikationshandikappet är dock det primära och dominerande.
Vi anordnar teckenspråkskurser, föräldrakonferenser, teckenspråkiga; familjeaktiviteter, sommarläger, samt barn- och ungdomsläger. Bevakar beslutsfattare inom kommun, landsting, myndigheter, skola så att de inte fattar beslut i okunskap som kan vara ofördelaktigt för våra barn. Vi är anordnare av den statliga föräldrautbildningen TUFF - teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. Gå in på vår hemsida och läs mer: www.dhb.se/vastra
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister, kontakta Camilla Bratt på 0525-18337.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28