Bottna Kulturfestivalförening

Latest update: 4/4/2024
General
Bottna Kulturfestivalförening Create contactcard (vcf-file) for Bottna Kulturfestivalförening
Address Skärholmen 1, 457 48, Hamburgsund
Telefon hem
Telefon arbete
Mobile 0762830923
Email bkf@bottnafjorden.se
Homepage http://www.bottnafjorden.se/bkf/
Other information
Founded 2008
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Dans, Hembygd, Konst, Kultur, Musik, Samhälle
Summary Att vara resurshub i området kring Bottnafjorden för att stötta lokala konst- och kulturprojekt eller inbjudna gästspel utifrån. Tanken att skapa synergieffekter genom resurssamverkan innefattar såväl material, utrustning, lokaler, kontakter och kunskap.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister, kontakta Camilla Bratt på 0525-18337.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.29