Branneby KulturTrädgård

Latest update: 1/4/2022
General
Branneby KulturTrädgård Create contactcard (vcf-file) for Branneby KulturTrädgård
Magdalena Herrnsdorf
Address Branneby gamla skola, 45743, Fjällbacka
Telefon hem
Telefon arbete
Mobile 0707754231
Email magdalena@vagenut.coop
Homepage
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kultur, Musik, Natur, Saknas, Samhälle, Samlingslokal, Utbildning
Summary Branneby KulturTrädgård
En ideell förening och en levande mötesplats för bildning och skaparlust.
Branneby KulturTrädgård ska vara en plats för mötet mellan bohuslänska traditioner och kultur från olika hörn i världen.
Vi vill befrämja kultur inom odlande såväl som skapande uttryck i hantverk, mat och musik.
Genom årets olika årstider erbjuder vi program av föredrag, kurser och aktiviteter.
Föreningen är en öppen verksamhet och mötesplats för nya besökare och deltagare och medlemmar. Som medlem har man en garanterad plats på våra arrangemang.
Årsmedlemskap 200 kr
Föreningen har som mål att stärka social och ekologisk hållbarhet och följer Hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vår ekologiska profil är stark, liksom att verka för integration och kulturell mångfald. Hållbarhetsmålen är vägledande när vi utformar våra aktiviteter.
Föreningen har flera samlingsrum och ett stort växthus (45 kvm) och finns på Branneby gamla skola. På platsen finns även trädgårdskafé, skaparverkstad, ekologiska odlingar och en prunkande trädgård.
Naturen och ekologiskt odlande är en del av verksamheten, jämte kreativitet och bildande. Vi är en del av en levande landsbygd, besöksplats och gemenskap i denna del av Bohuslän.
Branneby KulturTrädgård är en religiöst och politiskt oberoende förening.

saknas ovan : ODLING
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister, kontakta Camilla Bratt på 0525-18337.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.29