Search for associations in Tanums kommun

×
Information
Här finns ett register med kommunens föreningar.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Studieförbundet Vuxenskolan Väst Studieförbund Studieförbund sv.se/vast
Studiefrämjandet Fyrbodal Studieförbund Studieförbund studieframjandet.se
Sundshults Byalag Samhällsförening Hembygd, Samhälle
Svenneby Hembygdsförening Kulturförening Hembygd hembygd.se/bohuslan/...
Tanums Biodlareförening Övrig förening Biodling, Utbildning tanumsbiodlare.se
Tanums Bridgeklubb Idrottsförening Bridge, Saknas svenskbridge.se
Tanums Brukshundsklubb Naturförening Motion, Natur, Utbildning tanumsbk.se
Tanums Bygdegårdsförening Ideellförening Lokalförening Samlingslokal
Tanums Civilförsvarsförening Övrig förening Samhälle civil.se
Tanums FUB Funktionshinderförening Handikapp
Tanums Hembygdsförening Kulturförening Hembygd, Kultur, Kulturhistoria hembygd.se/tanum
Tanums Hemslöjdsförening Kulturförening Kultur
Tanums Idrottsförening Idrottsförening Fotboll, Friidrott, Gymnastik, Motion... tanumsif.nu
Tanums Kulturförening Kulturförening Kultur, Utbildning
Tanums Musikskolans Ensembelförening Kulturförening Konst, Kultur, Musik
Page 9/10

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister, kontakta Camilla Bratt på 0525-18337.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.29