Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Bidrag till vuxenföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse

Syfte:
Kommunalt bidrag utgår till Samhällsföreningar, Hembygdsföreningar, Kulturföreningar m.fl. som bedriver en utåtriktad verksamhet som bidrar till ökad gemenskap och större trivsel för samhällets och kommunens invånare.
Villkor
Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser och lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och anmälan till föreningsregistret.
Föreningen skall tidigare ha beviljats och erhållit startbidrag.

Bidrag
Bidrag utgår med 3 000 kronor.

Ansökan sker på blankett "förening med verksamhet för vuxna" senast den 31 mars eller 30 september.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)).