Skriv ut

Ledarutbildningsbidrag (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Kvitto, Intyg, Program, Redovisning, Drog- och alkoholpolicy

Syfte:
Bidraget skall ge föreningarna möjlighet till utbildning av blivande ledare och fortbildning av aktiva ledare.

Villkor:
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Bifoga bevis på genomgången kurs, kvitto på erlagd kursavgift, kursprogram och en deltagarförteckning.

Föreningen, inte den enskilde ledaren, väljer kurser och ansöker om ledarutbildningsbidrag.
Kursdeltagaren skall ha fyllt 13 år.

Syfte:
Bidraget skall ge föreningarna möjlighet till utbildning av blivande ledare och fortbildning av aktiva ledare.

Villkor:
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Bifoga bevis på genomgången kurs, kvitto på erlagd kursavgift, kursprogram och en deltagarförteckning.

Föreningen, inte den enskilde ledaren, väljer kurser och ansöker om ledarutbildningsbidrag.
Kursdeltagaren skall ha fyllt 13 år.

Bidrag:
Bidrag kan utgå för kursavgift, resa, boende och kurslitteratur/material.

Bidrag utgår inte till kurser som arrangeras tillsammans med Tanums Kommun (barn- och utbildningsnämnden).

Bidrag utgår maximalt med 5 000 kronor/förening och år.

Förening som redovisat över 300 sammankomster under året för lokalt aktivitetsstöd kan erhålla ytterligare bidrag motsvarande 15 kr för de sammankomster som överstiger 300. Maximalt ledarutbildningsbidrag per förening/år i sådana fall är 10 000 kronor.

Ansökan sker på blankett "ledarutbildningsbidrag" och skall inlämnas av föreningen inom 30 dagar efter kursens avslutning.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in