Skriv ut

Verksamhetsrelaterat bidrag (2024)

Bidrag till studieförbund


Verksamhetsrelaterat bidrag

Ett verksamhetsrelaterat bidrag som motsvarar 25 % av tillgängligt anslag. Detta bidrag beräknas efter antalet deltagartimmar i studiecirklar och övrig folkbildningsverksamhet.

Bidraget skall bygga på föregående års redovisade statsbidragsberättigade verksamheter.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/4).