Skriv ut

Förstärkningsbidrag (2024)

Bidrag till studieförbund


Förstärkningsbidrag

Ett förstärkningsbidrag som motsvarar 15 % av tillgängligt anslag och som vänder sig till deltagare med funktionsnedsättning samt för deltagare med utländsk bakgrund "nyanlända svenskar". Hälften av bidraget fördelas utifrån deltagare och hälften utifrån studietimmar

Bdraget skall bygga på föregående års redovisade statsbidragsberättigade verksamheter.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/4).