Skriv ut

Bidrag enligt avtal (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Redovisning, Drog- och alkoholpolicy

Regler för "avtalsföreningar"

För kommunens föreningar med "större" anläggningar/ lokaler träffas särskilt avtal med barn- och utbildningsnämnden om stöd, kompletterat med möjlighet för reinvestering.
Dessa föreningar lämnar in en verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och en anmälan till föreningsregistret den tidpunkt som överenskommits i avtalet. Bidragets storlek regleras i ett 2-årigt avtal. Avtalet skall godkännas av barn- och utbildningsnämnden.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31/3 alt. 30/9 (för brutet år)).