Skriv ut

Startbidrag (2024)

Bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Verksamhetsplan, Konstituerande protokoll, Medlemsförteckning, Redovisning

Syfte:
Bidraget avser att stödja nystartad förening eller förening som legat nere under minst tre år.

Villkor:
Föreningen ska ha funnits och verkat i minst 6 månader.

Föreningen uppfyller villkoren i allmänna bestämmelser och till ansökan bifogas stadgar, protokoll från första sammanträdet, verksamhetsplan, medlemsförteckning och anmälan till föreningsregistret.

Bidrag:
Bidrag utgår med 3 000 kronor.

Ansökan sker på blankett "Startbidrag" och kan sökas under hela året.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in