Skriv ut

Bidrag till investeringar och övrigt (2024)

Bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Verksamhetsplan, Budget, Redovisning

Syfte:
Att ge föreningar möjlighet att söka bidrag som inte ryms i föreningsbidragsnormerna i övrigt.

Villkor:
Ansökan ställs i brev till Barn- och utbildningsnämnden och inkommit till kommunen före
30 september.

Föreningen uppfyller allmänna bestämmelser samt uppger totala kostnader liksom egen insats.
Ansökan sker innan investeringen gjorts.

Bidrag:
Utgår efter nämndens prioritering och bedömning och kan beviljas i mån av utrymme i budget i slutet av året.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in