Skriv ut

Grundbidrag (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Drog- och alkoholpolicy

Syfte
Grundbidraget avser att stödja basarbetet inom föreningen.

Villkor
Föreningen uppfyller de allmänna villkoren och har lämnat in anmälan till föreningsregistret samt verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Bidraget är grundat på antal medlemmar i åldern 3 till 25 år.
I förening med flera sektioner får samma person endast räknas en gång.

Bidrag

Grundbidrag utgår enligt följande:
  • 10 - 50 medlemmar 4 000 kronor
  • 51 - medlemmar 20 kronor/medlem
Ansökan skall baseras på medlemsantalet från 31/12 föregående år.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3 alt. 30/9 (för brutet år)).