Skriv ut

Verksamhetsbidrag HSO (2024)

Bidrag till handikapp- & pensionärsfören


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Balansräkning, Resultaträkning, Revisionsberättelse, Stadgar, Redovisning

Särskilt bidrag för Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige kan årligen söka verksamhetsbidrag till sin övergripande verksamhet för funktionsnedsatta. Tanums kommun skall också tillhandahålla en tillgänglig kontorslokal åtl Funktionsrätt Sverige.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30/3).